เกี่ยวกับเรา

 

 

  บริษัท อรรถยา จำกัด ( บริษัท โปรเทล แอนด์ เน็ตเวิร์ก จำกัด : PRO TEL & NETWORK CO., LTD) ATTHAYA CO., LTD. 

เวลาทำการ :จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30 น.

 

 

        บริษัท อรรถยา จำกัด ( บริษัท โปรเทล แอนด์ เน็ตเวิร์ก จำกัด : PRO TEL & NETWORK CO., LTD) ATTHAYA CO., LTD. ตั้งอยู่ เลขที่ 85/126 หมู่ 2 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 06 5636 1529   Email: anupob@atthaya.com


     เริ่มก่อตั้งในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทล เอ็นจิเนียร์ 150/46 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2544 และได้เปลี่ยนเป็น บริษัท โปร เทล แอนด์ เน็ตเวิร์ก จำกัด 150/46 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2553 จากทีมงานมีประสบการณ์ ให้บริการ ออกแบบ วางระบบ และ บำรุงรักษา 

ระบบเสียงในโรงงาน 
ระบบโทรศัพท์ภายในโรงงาน
ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบ Network