ความแตกต่างระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อก กับ ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล


 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อก หรือแบบ Switching PBX

      PABX  (Private Automatic Branch Exchange) คือ ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย หรือตู้สาขาโทรศัพท์ เป็น อุปกรณ์ ที่ทำให้ผู้ใช้งาน สามารถแชร์เบอร์ภายนอก (TOT, True) ให้กับผู้ใช้ภายใน ซึ่งทำให้ในกรณี ที่เรามีเบอร์ภายนอกเพียง 1 เบอร์ แต่มีผู้งานภายใน 8 คน ก็สามารถใช้งานโทรศัพท์ ได้โดย ผู้ใช้แต่ละคนก็จะมีเบอร์ต่อภายในส่วนตัว รวมถึง ยังทำให้ผู้ใช้ภายใน สามารถโทรหากันได้ ในกรณี อยู่คนละชั้น  นอกจากนี้ ระบบ PABX ยังสามารถบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ (OGM หรือ Disa)  เมื่อมีการโทรเข้ามา ก็จะได้ยินเสียงตอบรับ แจ้งชื่อบริษัท และเบอร์ต่อของแผนกต่างๆ

 

 

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล หรือแบบ IP-PBX

       เป็นการรวม ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้กันทั่วไปรวมเข้ากับระบบ VoIP (การสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต) ทำให้ได้ความสามารถมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถสื่อสารกันได้ทั้งบนระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่มีอยู่และทางระบบ IP ได้พร้อมๆ กัน คุณสมบัติที่ทาง IP-PBX มีอยู่คือ สามารถเชื่อมต่อกันผ่านทางระบบเครือข่ายหรือ IP ได้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมเข้าระบบจากที่ใดก็ได้ที่มี Internet เชื่อมต่อถึง

 

      VoIP ย่อมาจาก Voice over Internet Protocol คือการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต มีจุดเด่นอันดับแรก ๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ  หรือการโทรระหว่างประเทศ เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางระบบ Internet นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานผ่านทางชุมสายโทรศัพท์  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของส่วนที่ให้บริการด้วย 
    
จุดด้อยของวอยซ์โอเวอร์ไอพีก็คือ ในบางกรณีคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าโทรศัพท์ปกติ และอาจจะมีการดีเลย์ ที่สำคัญคือจะใช้งานไม่ได้เมื่อไฟฟ้าดับ หรืออินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง