ระบบเสียงประกาศ 

 

  

ทางบริษัทเราให้บริการทั้งการประกาศผ่านไมโครโพน และการประกาศผ่านโทรศัพท์ตู้สาขา

 

 ระบบเสียงประกาศในโรงงาน

 

TOA  SC-615/M/SC-630/M

ลำโพงฮอร์น 15-30 Watts. พร้อมแมทชิ่ง Paging Horn

Speaker 15W High-impedance (70V/100V lines).

 งานระบบเสียงตามสายงานประกาศทั้ง ภายในและนอก

อาคาร              

 

TOA TC-631/TC-651

Reflex Horn Speaker 30-50W Input High-

 impedance (70V/100V lines). 

Stainless steel brackets and hardware.     

ระบบเสียงตามสายโรงงาน ระบบเสียง

สาธารณะ ระบบเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน ระบบเสียงประกาศ       

                                                                    

 

TOA BS-1034/BS-1030B   

 ตู้ลำโพงติดผนัง 2-way 10- 30W. bass-reflex

system Speaker ตู้ลำโพงติดผนัง ใช้สำหรับห้อง

ประชุม ตู้ลำโพงห้องประชุม ประชุมสัมมนา ลำโพง

ติดผนังห้องเรียน โรงแรม ลำโพงงานติดตั้ง

                         

 

TOA TZ-406W/B, TZ-606W /B

ลำโพงคอลั่ม Column Speaker 4/6 x 10 cm 40/60 W

100V Line

  ใช้สำหรับห้องประชุม ลำโพงติดผนัง ห้องเรียน

โรงแรม  โรงงาน

 

TOA CS-154/CS-304

ลำโพงแบบ Wide Renge Weatherproof Speakers

15 - 30 W 100 V line ลําโพงฮอร์นเสียงดี

 

 

TOA PJ-100W

ลำโพงโปรเจ็คเตอร์ (10W) Projection Speaker Nominal 10W Input Wide Range Projections Speaker. 65 ~ 15,000Hz

 

 

TOA H-2WP EX

ลำโพงติดเพดาน แบบโดมแบบกันน้ำ งานนอกอาคาร

40 วัตต์ 2-Way Surface-Mount Speaker System

 

TOA  CM-760/CM-960

6W Ceiling Speakers ลำโพงติดเพดาน

ติดตั้งบนฝ้าเพดานสามารถนำ

ไปใช้งานระบบเสียงประกาศ 

 TOA CP-73/CP-93

หน้ากากลำโพง สำหรับลำโพงติดเพดาน

                                                                                    

TOA  A-2030/A-2060/A-2120/P-2240

  เครื่องขยายเสียง Mixer Power Amplifiers

30/60/120/240W. สามารถต่อเสียงเช่น เครื่องเล่น ipod

(ไอพอด) iPhone,เครื่องเล่น MP3, MP4 player,

Computer, มาต่อที่ ช่อง input เครื่องเสียงได้

 

TOA A-1706/A-1712/A-1724

เครื่องขยายเสียง ประกาศ 2 โซน 60/120/240วัตต์ แอมป์

ขยายเสียงระบบ Mixer Power Amplifiers

60/120/240W.

 

 

TOA A-1803/A-1806/A-1712

เครื่องขยายเสียง 2 โซน 30/60/120 วัตต์ แอมป์ขยาย

เสียงระบบประกาศ Mixer Power Amplifiers

30/60/120W.

 

 TOA VM-2120/VM-2240

เครื่องผสมสัญญาณเสียง 120W/240W System Management Amplifier
เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบ 5 โซน ขนาด 240 วัตต์

 

 

TOA A-1240SS AS/A-1360SS AS

เครื่องขยายเสียง 240W เครื่องเสียงระบบประกาศและเล่น

Background Music 240W Input 3 ช่อง / 2 AUX และ 1

Pre-Output เลือกพื้นที่ในการประกาศได้ 5 โซน  

 

TOA TA-102 

ครื่องขยายขนาดเล็ก 10 วัตต์ Information Amplifier 10 W.

 TOA Timer        

Program Timer For timed control of external  equipment

and events. Four independent outputs

 

 

 TOA WS-5325M

ไมโครโฟนไร้สาย Wireless Set ไมโครโฟนรับ

เสียงแบบ Omni-Directional Lavaller Mic

 

TOA WS-5265

 ไมโครโฟนไร้สาย แบบไดนามิกชุดไมค์ลอยแบบมือ

ถือครบชุด Wireless Set Dynamic microphone              

  

 

 

 TOA EM-410

ไมค์คลิ๊บ ไมค์สาย ติดปกเสื้อ ใช้ส่งสัญญาณเข้ากับ

มิกเซอร์ ได้เลย Lavalier Microphone คอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน

 

TOA DM-1100/DM-1200/DM-1300/DM-1500 

ไมโครโฟน แบบสาย Dynamic Microphone, Unidirectional

 

 

TOA EC-100M

Microphone, Chime 4 notes ไมโครโฟน

 

TOA FS-7000RM/FS-7010RM/RM-200MS

REMOTE MICROPHONE ไมโครโฟน ตั้งโต๊ะ, ไมโครโฟน Desktop Microphone, Remote Microphone Zones 1-5

 

 

 หน้าถัดไป >>

 

สนใจสอบถามที่ E-mail:anupob@atthaya.com

 Tel : 038144322